Malaysia ICT Volunteer (MIV) with DTT 2019

6 Oktober 2019 | Aktiviti Terkini

Pada 5 Oktober yang lalu, telah bengkel myTv bersama MCMC yang telah diadakan di PI Kampung Baru. Bengkel ini telah berlangsung selama 3 jam dari pukul 9.00 pagi sehingga 1.00 tengah hari. Sukarelawan Malaysia ICT (MIV) merupakan satu platform yang bertujuan untuk memperkasakan warga Malaysia untuk menjadi warga digital menuju kearah Negara Digital (Digital Nation). Menggalakakan warga digital dan media literal untuk menyertai secara berkesan, beretika dan dengan bertanggungjawab serta mendorong permintaan untuk komunikasi dan perkhidmatan multimedia.

Antara kebaikan aktivti ini ialah,

MIV ialah satu platform Sukarelawan ICT yang menyasarkan untuk mengeliolakn SUkarelwan ICt sebagai sumber yang boleh membantu pelbagai komuniti di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti di dalam penggunaan dan pembangunan ICT di dalam komuniti.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali