Kelas Asas ICT (Microsoft Words)

28 Januari 2019 | Aktiviti Terkini

Latihan asas ICT di lakukan adalah bagi memperkenalkan dan memberi peluang kepada komuniti untuk mempelajari serta mengenali apa itu ICT. Untuk peringkat permulaan, di buat dulu pengenalan kepada Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan dengan Microsoft ini ia dapat memudahkan cara kerja dalam kehidupan seharian seperti menaip surat dan sebagainya.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali