Mobile E-Waste

18 Julai 2019 | Aktiviti Terkini

E-waste atau e-sisa adalah merujuk kepada semua jenis sisa yang terhasil daripada peranti berasaskan SIM seperti telefon bimbit, telefon pintar, tablet,phablet termasuklah pengecas dan juga aksesori. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk memberikan kesedaran kepada komuniti terutamanya kepada pelajar dan guru-guru tentang pentingnya wobile e-waste ini.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali