Hari Bertemu Pelanggan Bersama Penduduk Pa/Ppr Dbkl 2019

23 Jun 2019 | Aktiviti Terkini

Hari bertemu pelanggan bersama penduduk Perumahan Awam (PA) / Projek Perumahan Rakyat (PPR) diadakan bertujuan untuk mendengar masalah penduduk/komuniti tentang apa yang ingin disuarakan. Terdapat pelbagai persoalan yang dibangkitkan seperti tunggakan sewa, dan lain-lain lagi. Perkara utama yang menjadi isu adalah rundingan ansuran bulanan bayaran tunggakan bil air.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali