Program Latihan Usahawan Berprestasi Tinggi Siri IV 2018 (Pusat Internet Urban Poor dengan Universiti Malaysia Kelantan)

24 September 2018 | Aktiviti Terkini

Latihan ini diadakan adalah bertujuan untuk menambahkan lagi pengetahuan tentang Keusahawanan serta Pengurusan Kewangan Berkesan dalam kalangan Pengurus dan juga Penolong Pengurus Pusat Internet di bawah seliaan Institut Perusahaan Kecil Dan Sederhana (ISME), Universiti Malaysia Kelantan (UMK). Secara tidak langsung Latihan ini boleh di aplikasikan kepada komuniti dan juga pengunjung Pusat Internet.

Antara tujuan lain:

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali